16:06 <sch1scha|zZz> oi siyb *wuschel*
04:17 <karasu> sch1scha, siyb_ *wuschel*
05:11 <karasu> Moin SIYB *wuschel*
04:54 <karasu> n8i schischa *wuschel*
03:37 <karasu> SIYB, hrhr *wuschel*
03:49 <karasu> SIYB, *wuschel* :>
14:39 <karasu> Zhenech, *wuschel* :D
19:10 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
23:35 <Bomba> gn8 digg0r <3 *wuschel*
05:57 <karasu> digg0r, you suck. *wuschel* :L
23:16 <Bomba> Cowgummi, gn8888 <3333333333 *wuschel*
19:33 <karasu> Zhenech, *wuschel*
04:01 <karasu> hi SIYB *wuschel*
14:33 <karasu> schischa_, *wuschel*
23:48 <OnkelGrave> gn8 jesse` *wuschel*
13:41 <karasu> hi Hijacker *wuschel*
01:08 <schischa> bina: *wuschel* :D
14:36 <schischa_> wb karasu *wuschel*
19:58 <karasu> siyb_, *wuschel*
04:28 <karasu> yay j j jesse`Oo *wuschel*
14:55 <bomba> jo hey GraveDigger ^^ :D) *wuschel*
03:57 <karasu> oi schischa *wuschel* xD
10:18 <karasu> armes fnord *wuschel*
03:47 <karasu> jessekeys, armes jesse *wuschel* 
18:19 <karasu> omg GraveDigger *wuschel*
21:25 <Hijacker> n8i karasoo *wuschelknuddel*
08:14 <karasu> Yay GraveDigger \o/ *wuschel*
10:21 <karasu> Hi GraveDigger *wuschel* ^_^
13:33 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
11:20 <karasu> jessekeys, *wuschel*
12:11 <schischa_> GraveDigger: *wuschel*
19:20 <karasu> hi GraveDigger *wuschel*
12:58 <karasu> SIYB, *wuschel*
16:07 <schischa> karasu: *wuschel*
19:29 <karasu> armes GraveDigger *wuschel*
13:32 <karasu> Zhenech, *wuschel*
13:16 <karasu> SIYB, *wuschel*
03:19 <karasu> schischa_, *wuschel* :>
06:26 <karasu> Moin schischa_ *wuschel*
19:51 <karasu> Zhenech, ! *wuschel*
16:54 <schischa> karasu: *wuschel*
18:57 <schischa_> *wuschel*
21:45 <karasu> n8i GraveDigger *wuschel*
05:15 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
05:38 <karasu> moin jessekeys *wuschel*
21:03 <karasu> n8i *wuschel*
15:35 <karasu> SIYB, *wuschel*
04:19 <karasu> SIYB|sycorax, n8i *wuschel*
21:39 <karasu> moin Zhenech *wuschel*
20:09 <karasu> Zhenech, *wuschel*
22:05 <karasu> n8i ihrs *wuschelz0r*
20:42 <karasu> G G GraveDigger *wuschel*
12:04 <karasu> GraveDigger, *wuschel* :D
17:48 <karasu> hi GraveDigger *wuschel*
05:16 <karasu> n8i. *wuschel*
10:49 <schischa> GraveDigger: *wuschel*
10:16 <karasu> Moin GraveDigger *wuschel*
18:37 <karasu> wb GraveDigger *wuschel0r*
21:38 <grave^telnet> gn8 karasu *wuschel*
18:15 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
18:44 <schischa> karasu: *wuschel*
06:37 <karasu> n8i Hijacker *wuschel*
11:59 <karasu> teh g g GraveDigger *wuschel* :D
08:14 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
19:37 <GraveDigger> *wuschel*
14:32 <karasu> Zhenech, *wuschel*
20:14 <karasu> G G GraveDigger *wuschel*
00:42 <GraveDigger> gn8 jessekeys *wuschel*
13:51 <karasu> GraveDigger, moin *wuschel*
00:02 <GraveDigger> karasu: gn8 *wuschel*
00:27 <karasu> So, ich bin auch mal pennen, n8i *wuschelz0r*
06:43 <karasu> Meh, n8i Hijacker *wuschel*
09:44 <GraveDigger> moinsen karasu *wuschel*
19:37 <karasu> armes kleines Hijacker *wuschel*
04:14 <Hijacker> *wuschel*
08:53 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
14:37 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
23:58 <GraveDigger> karasu: *wuschel* 
07:33 <karasu> Hijacker, ! *wuschel* xD
08:28 <karasu> n8i Hijacker *wuschel*
09:30 <GraveDigger> moin! *wuschel*
09:19 <Hijacker> n8i karasu *wuschel*
00:44 <GraveDigger> jessekeys: *wuschel*
09:37 <Hijacker> karasu, *wuschel*
16:13 <karasu> Awwww armes Hijacker *wuschel*
07:13 <karasu> jessekeys, *wuschel* :D
15:50 <karasu> Hijacker, *wuschel* xD
15:50 <Hijacker> karasu, *wuschel*
11:27 <karasu> moin G G GraveDigger *wuschel* :D
10:17 <karasu> moin GraveDigger *wuschel* xD
13:37 <karasu> awww danke Zhenech *wuschel*
03:56 <karasu> Hijacker, *wuschel* ;)
13:25 <karasu> G G G GraveDigger *wuschel* :D
01:28 <karasu> Ui, dann viel Spasz *wuschel*
11:42 <jessekeys> *wuschel*
21:10 <karasu> GraveDigger, *wuschel* :D
10:06 <GraveDigger> moin karasu :D *wuschel*
08:06 <karasu> Moin G G GraveDigger *wuschel*
10:34 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
08:54 <karasu> GraveDigger, moin *wuschel* :D
12:07 <karasu> moin jessekeys *wuschel*
09:34 <karasu> yay jess0r *wuschel*
11:18 <GraveDigger> moin jesse *wuschel*
20:14 <Zhenech> karasu *wuschel*
09:51 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
20:40 <Zhenech> jesse *wuschel*
20:19 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
06:24 <karasu> hf jessekeys *wuschelÜ
20:27 <zhenech_> schischa! *wuschel*
23:11 <GraveDigger> jessekeys: *wuschel*
15:52 <GraveDigger> Wh1st|Note: *wuschel*
17:08 <zhenech_> jesse, digger, *wuschel*
21:30 <alliekeys> teh g g GraveDigger *wuschel*
11:12 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
20:33 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
15:45 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
17:12 <GraveDigger> karasu: und btw: moin! *wuschel*
11:54 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
22:29 <GraveDigger> *wuschel*
05:43 <Hijacker> *wuschel* ;)
11:14 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
10:03 <karasu> moin jessekeys *wuschel* :D
12:11 <Hijacker> SIYB, w00t thx *wuschel*
17:27 <GraveDigger> wb karasu *wuschel*
07:26 <karasu> yay G G GraveDigger \o/ *wuschel*
07:28 <GraveDigger> hi jessekeys *wuschel*
15:41 <Hijacker> thx karasu *wuschel*
17:37 <karasu> jessekeys, *wuschel*
00:11 <GraveDigger> n8i karasu *wuschel*
19:29 <karasu> Yay! GraveDigger *wuschel* :>
06:08 <karasu> j j jessekeys! *wuschel*
11:04 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
04:25 <karasu> schischa, *wuschel*
10:01 <karasu> moin GraveDigger \o/ *wuschel*
14:20 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
23:52 <Hijacker> *wuschel*
05:47 <schischa_> moin karasu *wuschel*
19:31 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
11:41 <karasu> moin GraveDigger btw *wuschel* :)
16:27 <GraveDigger> aloha ohe karasu *wuschelÜ
16:27 <GraveDigger> aloha ohe karasu *wuschel*
21:00 <chillingOnkel> karasu: *wuschel*
01:17 <Hijacker> *wuschel*
11:20 <karasu> moin grave *wuschel* :D
13:09 <grave> hi karasu *wuschel*
16:23 <grave> hi karasu *wuschel*
06:40 <jessekeys> *wuschel*
19:23 <grave> hoi karasu *wuschel*
22:22 <grave> gn8 karasu *wuschel*
22:13 <karasu> jessekeys, *wuschel*
17:46 <karasu> G G grave o/ *wuschel*
19:32 <grave_> *wuschel*
15:25 <karasu> grave_, *wuschel*
08:47 <grave> karasu: <3 *wuschel*
12:20 <grave^laptop> karasu: <3 *wuschel*
12:30 <Hijacker> karasu: danke *wuschel*
22:36 <karasu> n8i grave *wuschel*
09:05 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
00:04 <andi> jesse *wuschel*
20:56 <GraveDigger> gn8 karasu *wuschel*
10:05 <GraveDigger> heya karasu *wuschel*
17:25 <GraveDigger> wb karasu *wuschel*
20:49 <GraveDigger> wb karasu *wuschel*
15:17 <GraveDigger> btw: moin karasu *wuschel*
22:45 <GraveDigger> seas siyb_ *wuschel*
16:03 <karasu> Armes jesse *wuschel*
16:25 <karasu> G G GraveDigger \o/ *wuschel*
11:02 <GraveDigger> karasu: moin *wuschel*
06:52 <GraveDigger> *wuschel*
07:25 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
11:54 <GraveDigger> moin krt *wuschel*
11:54 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
11:21 <GraveDigger> huhu karasu *wuschel*
12:06 <GraveDigger> huhu karasu *wuschel* :D
09:36 <GraveDigger> huhu karasu *wuschel* 
09:51 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
17:32 <GraveDigger> wb karasu *wuschel*
17:54 <karasu> yay GraveDigger *wuschel*
22:57 <GraveDigger> hi siyb_ *wuschel*
19:04 <GraveDigger> heya karasu *wuschel* :D
17:28 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
15:12 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
09:19 <GraveDigger> moin karasu *wuschel* <3
17:23 <GraveDigger> hi karasu *wuschel* :D
14:30 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
16:28 <GraveDigger> karasu: *wuschel* \o
20:24 <GraveDigger> SIYB: *wuschel*
19:52 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
10:48 <GraveDigger> huhu SIYB *wuschel*
18:04 <GraveDigger> btw: moin karasu *wuschel* :D
09:01 <GraveDigger> jesse: *wuschel*
22:03 <karasu> Armes GraveDigger *wuschel*
10:54 <GraveDigger> karasu: *wuschel* :D
16:21 <GraveDigger> wb karasu *wuschel* o/
19:22 <GraveDigger> huhu karasu *wuschel* \o
14:14 <GraveDigger> wb karasu *wuschel* 
17:58 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
22:29 <GraveDigger> karasu: *wuschel* 
08:48 <karasu> moin GraveDigger *wuschel* :D
12:10 <GraveDigger> karasu!!!! *wuschel* \o/
20:25 <karasu> yay G G GraveDigger \o/ *wuschelflausch*
18:39 <karasu> Yay Graf Dygger *wuschel* :D
18:40 <GraveDigger> karasu: *wuschel* \o/
17:19 <GraveDigger> heya karasu *wuschel*
17:20 <karasu> moin GraveDigger *wuschel* :D
09:03 <GraveDigger> hoi karasu *wuschel*
09:03 <karasu> yay GraveDigger :D *wuschel*
16:29 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
23:30 <GraveDigger> karasu: *wuschelknuddel* :D
00:43 <GraveDigger> heya jesse *wuschel*
21:41 <karasu> jesse, *wuschel*
06:46 <karasu> *wuschel*
12:46 <karasu> G G G GraveDigg0r \o/ *wuschel*
10:59 <GraveDigg0r> karasu: *wuschel*
16:46 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
18:30 <grave^uni> karasu: *wuschelknuddel*
19:46 <GraveDigger> siyb|hades: huhu *wuschel* :D
14:52 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
15:52 <GraveDigger> karasu: und natürlich *wuschel*
16:08 <GraveDigger> karasu: huhu *wuschel*
14:46 <karasu> GraveDigger, \o/ *wuschel*
21:30 <GraveDigger> k k k karasu *wuschelknuddel*
21:51 <GraveDigger> huhu siyb|sycorax *wuschel* D
11:33 <karasu> moin j j j, moin GraveDigger *wuschel* :D
16:12 <GraveDigger> wb karasu *wuschel*
18:12 <Zhenech> karasu, !!! *wuschels*
21:52 <GraveDigger> huhu karasu *wuschelknuddel* 
05:35 <karasu> j j jesse *wuschel*
06:45 <karasu> Viel Erfolg jesse *wuschel*
22:07 <GraveDigger> Wh1st|Note: *wuschel*
23:20 <GraveDigger> *wuschel*
00:21 <karasu> revlo, *wuschel*
01:15 <GraveDigger> revlo: *wuschel* 
17:29 <GraveDigger> revlo: *wuschel*
21:59 <karasu> GraveDigger, *wuschelflausch* :D
20:56 <grave^uni> karasu: *wuschel*
22:50 <GraveDigger> huhu revlo *wuschel*
19:06 <grave^uni> karasu: huhu *wuschel* :D
22:30 <GraveDigger> hoi karasu o/ *wuschel*
12:37 <GraveDigger> moin revlo *wuschel* :D
12:19 <karasu> r r revlo! *wuschel*
17:15 <GraveDigger> huhu karasu *wuschel* :D
00:49 <GraveDigger> siyb|sycorax: *wuschel*
23:58 <jesse> karasu: *wuschel* du armer
09:02 <karasu> revlo, moin *wuschel* :)
11:54 <karasu> revlo, *wuschel*
21:14 <karasu> j j j *wuschel*
21:56 <GraveDigger> thx karasu *wuschel*
08:21 <karasu> j j j *wuschel*
10:03 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
22:19 <karasu> hi G G GraveDigger *wuschel*
22:20 <GraveDigger> karasu: *wuschel* 
09:32 <GraveDigger> huhu karasu *wuschel*
12:06 <karasu> j j j *wuschel* :D
00:48 <karasu> n8i und viel Erfolg GraveDigger *wuschel*
13:18 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
09:51 <GraveDigger> huhu karasu *wuschel* =)
20:53 <GraveDigger> huhu revlo *wuschel*
22:21 <Zhenech> karasu *wuschel*
23:37 <GraveDigger> revlo: *wuschel*
06:58 <karasu> j j jesse *wuschel*
14:32 <karasu> jesse, *wuschelÜ
11:03 <karasu> armes j j j *wuschel*
18:25 <karasu> yay j j jesse_ *wuschel*
07:31 <karasu> moin j j j *wuschel* :D
07:43 <karasu> So, ich muss los. Bis spaeter *wuschel*
16:49 <karasu> *wuschel*
17:42 <karasu> *wuschel* xD
23:33 <karasu> *wuschel*
12:18 <karasu> moin j j jessekeys *wuschel*
15:38 <karasu> andi, *wuschel*
16:48 <karasu> G G GraveDigger \o/ *um den Hals fall* *wuscheflausch*
10:35 <karasu> *wuschel* :D
11:06 <karasu> j j j *wuschel* *RINGELSOCKE ueberstuelp*
07:55 <karasu> moin G G GraveDigger \o/ *wuschel*
18:25 <karasu> j j junkie! \o/ *wuschel*
19:20 <MadToni_> jesse : nix mehr *wuschel* ? xD
09:25 <GraveDigger> karasu!!!!!!! *wuschelknuddel* :) :) :)
16:48 <karasu> wb GraveDigger *wuschel*
09:39 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
09:04 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
09:04 <karasu> moin G G GraveDigger *wuschel* \o/
22:25 <GraveDigger> huhu siyb *wuschel* :D
09:24 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
09:25 <karasu> GraveDigger, *wuschel* \o/
13:50 <karasu> j j j *RINGELSOCKE schenk* *wuschel*
12:24 <karasu> j j jesse *wuschel*
22:30 <karasu> G G GraveDigger *wuschel*
08:28 <GraveDigger> karasu: *wuschelknuddel* :D
22:02 <jesse> *wuschel*
09:57 <GraveDigger> karasu: *wuschel* :)
10:02 <karasu> Moin GraveDigger *wuschel* \o/
09:38 <GraveDigger> karasu: huhu :D *wuschel*
13:03 <karasu> Hijacker, *wuschel* :D
13:46 <T_schischa> teh grave^uni *wuschel*
10:02 <karasu> schischa^work, *wuschel* xD
12:17 <grave> karasu: *wuschel*
12:18 <karasu> grave, *wuschel*
00:49 <karasu> jesse, *wuschel* :D
06:53 <karasu> j j jesse \o/ *wuschel*
22:37 <karasu> jesse, *wuschelknuff* :E
20:19 <GraveDigger> karasu: *wuschelknuddel* :D
23:39 <karasu> jesse, *wuschel*
21:53 <GraveDigger> k k karasu *wuschel* :D
15:21 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
16:52 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
10:25 <GraveDigger> karasu: *wuschel* :D
11:58 <karasu> Armes jesse *wuschel*
21:59 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
10:28 <GraveDigger> huhu karasu *wuschel* :)
17:54 <schischa> karasu: *wuschel*
08:36 <GraveDigger> karasu: *wuschel* :D
08:36 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
10:45 <karasu> hf GraveDigger *wuschel*
10:27 <GraveDigger> karasu: *wuschel* 
13:15 <karasu> Armes j j :/ *wuschel*
18:53 <GraveDigger> huhu karasu *wuschel* :D
21:48 <karasu> armes jj *wuschel*
02:31 <Zhenech> *wuschel*
15:47 <GraveDigger> siyb: *wuschel*
15:47 <GraveDigger> karasu: *wuschel* 
11:58 <GraveDigger> siyb: *wuschel*
13:03 <GraveDigger> karasu: *wuschelwuschel*
16:19 <GraveDigger> karasu: *wuschelwuschel* :D
18:01 <GraveDigger> thx karasu *wuschel* :)
13:38 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
13:38 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
20:53 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
12:41 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
14:02 <Zhenech> karasu, *wuschel*
16:02 <GraveDigger> moin karasu *wuschel+
16:02 <GraveDigger> moin karasu *wuschel*
16:03 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
18:18 <GraveDigger> karasu: *wuschel* danke dir
18:24 <GraveDigger> karasu: ich danke dir *wuschelwuschel*
17:00 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
18:34 <GraveDigger> karasu: *wuschelwuschelwuschel*
00:38 <GraveDigger> anymouse: *wuschel*
19:34 <karasu> Hijacker, *wuschel* :D
17:58 <karasu> *wuschel*
14:34 <GraveDigger> bomba: *wuschel* *knuddl*
19:05 <GraveDigger> siyb: *wuschel*
12:26 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
12:26 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
12:27 <schischa> GraveKarasu: *wuschel*
00:58 <GraveDigger> gn8 karasu *wuschel*
00:38 <karasu> j j jessor *wuschel*
16:52 <karasu> G G GraveDigger \o *wuschel*
12:31 <karasu> moin GraveDigger :D *wuschel*
18:37 <karasu> wb G G GraveDigger \o *wuschel*
18:37 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
12:10 <GraveDigger> karasu: *wuschelÜ
12:10 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
15:26 <karasu> G G GraveDigger \o *wuschel*
13:48 <jesse`> karasu: *wuschel*
23:19 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
20:35 <karasu> moin G G GraveDigger btw \o *wuschel*
18:49 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
19:42 <nicky> huhu schischa *wuschel*
15:41 <karasu> moin GraveDigger *wuschel* \o/
16:05 <GraveDigger> karasu: *wuschelÜ
16:05 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
13:08 <GraveDigger> karasu: *wuschel* 
16:29 <karasu> jesse`, *wuschel*
19:02 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
06:39 <karasu> jesse`, *wuschel*
20:39 <karasu> hi G G GraveDigger *wuschel* :D
22:17 <GraveDigger> gn8 karasu *wuschel*
20:33 <digg0r^DK> karasu: *wuschel*
20:54 <karasu> digg0r^DK, *wuschel*
19:26 <karasu> wb el Digg0r *wuschel*
10:05 <karasu> moin GraveDigger *wuschel* :E
10:07 <GraveDigger> karasu: *wuschel* :D
22:57 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
16:53 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
17:33 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
06:28 <karasu> moin jesse *wuschel*
23:19 <GraveDigger> karasu: *wuschel* :
09:28 <karasu> moin GraveDigger *wuschel* :D
09:28 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
09:24 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
09:24 <karasu> GraveDigger, *wuschel* :D
21:32 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
09:36 <karasu> jesse, *wuschel*
11:39 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
11:41 <GraveDigger> karasu: huhu *wuschel*
18:12 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
21:21 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
01:37 <karasu> hi GraveDigger *wuschel* :D
21:40 <karasu> jessor, *wuschel*
14:43 <jessor> huhuuuuuu *wuschel*
20:28 <karasu> thommey, \o/ *wuschel*
23:00 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
23:00 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
13:05 <karasu> j j jessor *wuschel*
00:28 <karasu> jessor, n8i *wuschel*
00:54 <karasu> jessor, dann viel Glueck zum Nichtgeburtstag! *wuschel*
23:12 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
08:43 <karasu> jessor, *wuschel*
08:55 <karasu> jessor, *wuschel*
12:23 <karasu> moin GraveDigger *wuschel*
12:23 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
20:26 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
20:26 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
19:36 <karasu> thommey, danke *wuschel* :)
23:16 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
20:04 <karasu> moin thommey *wuschel* :D
17:47 <karu> thommey, *wuschel*
00:45 <karasu> thommey, *wuschel* :D
00:51 <karasu> Grauwolf, *wuschel* :>
23:15 <karasu> jesse, n8i *wuschel*
17:30 <karasu> jesse, *wuschel*
13:48 <karu> thommey, *wuschel*
19:25 <karasu> GraveDigger, *wuschel* :D
14:25 <jesse> karu: für uns bist du der beste! *wuschel*
10:25 <karu> jesse, *wuschel*
13:26 <karu> thommey, *wuschel*
15:54 <GraveDigger> karasu: *wuschel* :D
20:33 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
20:33 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
01:42 <karasu> moin thommey *wuschel*
17:23 <karasu> siyb, *wuschel*
11:13 <GraveDigger> karu: *wuschel* :D
12:44 <karu> GraveDigger, *wuschel*
12:44 <GraveDigger> karu: *wuschel*
15:25 <karu> thommey, danke *wuschel* :D
09:49 <karasu> jesse, *wuschel*
22:41 <karasu> GraveDigger, *wuschel* :D
22:41 <GraveDigger> karasu: *wuschel* :D
22:43 <karasu> GraveDigger, hf *wuschel*
11:22 <karasu> GraveDigger, moin btw *wuschel* :D
13:21 <karu> GraveDigger, *wuschel* :D
13:21 <GraveDigger> karu: *wuschel* =D
16:58 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
20:32 <jesse> Lucky: *wuschel*
15:58 <karu> jesse, *wuschel*
02:11 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
00:07 <karasu> GraveDigger, wie auch immer. n8i *wuschel*
22:03 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
12:59 <karu> GraveDigger, *wuschel* :D
12:59 <GraveDigger> karu: *wuschel* :D
10:06 <GraveDigger> moin karasu :D *wuschel*
12:15 <GraveDigger> karasu: *wuschel* moin :) 
14:48 <karu> GraveDigger, *wuschel*
13:17 <jessor> karu: *wuschel*
17:39 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
22:04 <karasu> thommey, *wuschel*
21:22 <GraveDigger> karasu: *wuschel* 
21:22 <karasu> GraveDigger, *wuschel* :D
21:24 <GraveDigger> Lucky: *wuschel* xD
21:26 <Lucky> GraveDigger: *wuschel* xD
10:34 <GraveDigger> karu: *wuschel*
08:23 <bomba> moin cheffchen <3 *wuschel* XD
00:22 <karasu> thommey, *wuschel*
19:54 <Lucky> GraveDigger: *wuschel
20:28 <GraveDigger> karasu: *wuschel* =D
14:07 <karasu> G G GraveDigger *wuschel*
14:07 <GraveDigger> karasu: *wuschel* =D
10:56 <karasu> G G GraveDigger *wuschel* :D
10:56 <GraveDigger> karasu: *wuschel* 
17:44 <bomba> revlo: ♥ *wuschel* ♥
17:49 <GraveDigger> revlo: *wuschel* 
11:36 <karasu> moin G G GraveDigger \o/ *wuschel*
12:05 <GraveDigger> karu: *wuschel*
12:05 <karu> GraveDigger, *wuschel*
14:20 <thommey> karasu: *wuschel*
13:35 <karu> thommey, *wuschel*
20:24 <karasu> Grauwolf, *wuschel* gute Besserung
11:22 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
12:02 <karu> GraveDigger, *wuschel*
16:16 <karasu> jessor, *wuschel*
08:35 <jessor> *wuschel*
00:34 <karasu> jessor, *wuschel* schon lange munter? 
02:08 <karasu> jessor, *wuschel* :D
00:20 <karasu> jessor, *wuschel*
01:36 <karasu> jessor, *wuschel*
19:00 <karasu> Grauwolf, *wuschel*
13:34 <GraveDigger> moin anka *wuschel*
14:19 <GraveDigger> karasu: *wuschel* \o/
11:22 <karasu> Grauphone, *wuschel*
01:10 <karasu> j j jessor *wuschel*
20:42 <karasu> Grauwolf, *wuschel*
19:30 <karasu> jessor, *wuschel*
22:59 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
11:26 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
12:31 <karu> GraveDigger, *wuschel* :D
11:38 <GraveDigger> moin anka *wuschel* =)
21:03 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
21:04 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
13:43 <karu> GraveDigger, *wuschel*
13:43 <GraveDigger> karu: *wuschel*
15:54 <karasu> GraveDigger, *wuschel*
15:55 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
03:39 <thommey> *wuschel*
17:09 <GraveDigger> karasu: *wuschel*
19:03 <karasu> thommey, *wuschel*
19:03 <thommey> *wuschel*
09:42 <karu> GraveDigger, moin btw *wuschel*
09:43 <GraveDigger> karu: *wuschel* =)
18:01 <GraveDigger> karu: *wuschel*
09:57 <GraveDigger> karu: *wuschel*
14:57 <karu> GraveDigger, *wuschel*
23:39 < GraveDigger> | wb karasu *wuschel*
00:34 < GraveDigger> | karasu: *wuschel*
11:38 < GraveDigger> | karasu: *wuschel*
16:36 < GraveDigger> | karu: *wuschel* =) =)
16:18 <    anka> | moin jessor *wuschel*
20:37 <   karasu> | thommey, *wuschel*
20:47 <   karasu> | GraveDigger, *wuschel*
19:54 < GraveDigger> | karasu: *wuschel*
15:46 <    karu> | jessor, *wuschel*
18:40 <    karu> | thommey, grats *wuschel*
18:06 <    anka> | huhu GraveDigger *wuschel*
18:07 < GraveDigger> | anka: *wuschel*
14:09 <    karu> | GraveDigger, *wuschel* :D
14:10 < GraveDigger> | karu: *wuschel* =)
10:01 <    anka> | moin GraveDigger *wuschel*
20:49 <   karasu> | jessor, *wuschel*
18:25 <    anka> | huhu GraveDigger *wuschel*
18:26 < GraveDigger> | anka: hai \o *wuschel*
21:03 < GraveDigger> | karasu: *wuschel* =D
11:53 <    anka> | karu: *wuschel*
17:21 <    anka> | jessor: *wuschel*
21:44 <   karasu> | G G GraveDigger *wuschel*
21:45 < GraveDigger> | karasu: hai doc k *wuschel*
20:22 < GraveDigger> | karu: *wuschel*
13:17 <    karu> | Grauwolf, *wuschel* ;)
20:08 <    anka> | huhu GraveDigger *wuschel*
20:10 < GraveDigger> | anka: *wuschel* =D
15:27 <    karu> | GraveDigger, *wuschel*
20:05 < GraveDigger> | karasu: *wuschel*
14:29 < GraveDigger> | karasu: *wuschel*
14:33 <   karasu> | GraveDigger, ah, k. *wuschel* btw :D
12:36 <   karasu> | G G GraveDigger *wuschel* \o/
12:36 < GraveDigger> | karasu: *wuschel* =D
12:10 <    karu> | jessor, *wuschel*
21:18 <   karasu> | Grauwolf, *wuschel*
20:02 <   karasu> | jessor, *wuschel*
16:29 < GraveDigger> | karu: *wuschel*
12:33 <    karu> | GraveDigger, *wuschel* :D
12:57 < GraveDigger> | karu: *wuschel* =)
19:14 <    anka> | huhu GraveDigger *wuschel*
07:56 <    anka> | moin jessor *wuschel*
10:34 <    karu> | Grauwolf, mh? *wuschel*
21:22 < GraveDigger> | karasu: *wuschel*
19:26 <    anka> | huhu GraveDigger *wuschel*
19:27 < GraveDigger> | anka: *wuschel* =)
21:11 <   karasu> | GraveDigger, moin *wuschel* :D
21:15 < GraveDigger> | karasu: *wuschel* =D
23:26 <   karasu> | jessor, *wuschel* :D
23:44 <   karasu> | j j jessor *wuschel*
01:04 <   karasu> | jessor, *wuschel*
17:40 <    karu> | jessordroid, *wuschel*
10:48 < GraveDigger> | karasu: *wuschel* \o/
20:15 <    anka> | huhu GraveDigger *wuschel*
20:19 < GraveDigger> | karasu: *wuschel*
09:06 <    bomba> | morgen Nikisha *wuschel*
09:07 <    bomba> | hey siyb *wuschel&knuddel*
20:49 <    anka> | huhu GraveDigger *wuschel*
01:39 <   karasu> | jessor, *wuschel*
02:14 <   karasu> | j j jessor *wuschel*
07:24 <    anka> | moin GraveDigger *wuschel*
14:23 <   karasu> | jessor, *wuschel*
02:08 <    bomba> | wb karasu *wuschel*
02:09 <   karasu> | moin bomba *wuschel*
23:00 <   karasu> | jessor, *wuschel*
12:46 <   karasu> | GraveDigger, \o/ *wuschel*
12:48 < GraveDigger> | karasu: *wuschel* \o/
16:10 < GraveDigger> | karasu: *wuschel*
12:35 <   karasu> | j j jessor *wuschel*
20:38 <   karasu> | jessor, *wuschel*
20:17 <   karasu> | Grauwolf, *wuschel*
10:53 < GraveDigger> | karu: *wuschel*
19:02 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
19:15 < GraveDigger> | Lucky: *wuschel* =D 
19:15 < GraveDigger> | karu: *wuschel*
19:14 < GraveDigger> | karu: *wuschel*
20:59 <    karu> | jessor, *wuschel* ;)
00:41 <    karu> | jessor, *wuschel*
07:49 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
21:14 <    karu> | thommey, *wuschel* 
23:45 < GraveDigger> | karu: *wuschel* 
23:00 < GraveDigger> | karu: btw *wuschel*
14:21 <    karu> | Grauwolf, *wuschel* btw :)
10:52 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
22:18 <   grave_> | karu: *wuschel* =D 
18:29 < GraveDigger> | karu: und btw: *wuschel* 
21:42 <    karu> | GraveDigger, *wuschel* :D
21:42 < GraveDigger> | karu: *wuschel*
18:32 < GraveDigger> | karu: *wuschel* =)
19:37 < GraveDigger> | karu: *wuschel*
20:29 <    bomba> | el karu *wuschel*
12:30 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
21:41 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
02:07 <    karu> | thommey, n8i *wuschel*.
10:23 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
02:32 <    karu> | thommey, *wuschel*
15:57 <    karu> | apoc, *wuschel*
13:42 <    karu> | jessor, *wuschel*
11:21 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
09:37 <    karu> | jessor, *wuschel*
20:22 < GraveDigger> | karu: *wuschel* 
15:15 < GraveDigger> | karu: *wuschel*
11:22 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
21:55 < GraveDigger> | karu: *wuschel* =) 
21:11 < GraveDigger> | karu: *wuschel* \o/
12:34 < GraveDigger> | karu: *wuschel* =)
20:02 < GraveDigger> | karu: *wuschel*
10:49 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
17:39 < GraveDigger> | karu: btw: *wuschel* =) 
21:26 <    karu> | GraveDigger, *wuschel*
21:26 < GraveDigger> | karu: *wuschel* =)
11:10 <    karu> | Zhenech, *wuschel*
20:44 <    karu> | jessor, *wuschel*
21:53 < GraveDigger> | karu: *wuschel* ... und ja, die männers wissen, was sie da tun =) 
10:45 <    karu> | GraveDigger, sowieso. Und ueberhaupt: *wuschel*
10:45 < GraveDigger> | karu: *wuschel* :D
21:17 <   Nikisha> | *wuschel*
19:57 <    karu> | jessor, *wuschel* :)
21:37 < GraveDigger> | karu: und natürlich: *wuschel* =) 
21:07 <    karu> | thommey, *wuschel* der Kommentar war extra fuer dich gedacht :>
09:58 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
17:29 <    karu> | thommey, *wuschel*
11:01 <    karu> | siyb, *wuschel*
11:12 <    karu> | Grauwolf, *wuschel*
15:47 <    karu> | Lky, *wuschel*
13:13 <    karu> | GraveDigger, *wuschel*
13:16 < GraveDigger> | karu: *wuschel* =) 
20:06 <    karu> | Lucky, *wuschel*
19:31 <    karu> | jessor, *wuschel*
10:15 <   Zhenech> | jesse! *wuschel*
21:33 <karu> jessor, *wuschel*
21:55 <karu> jessor, *wuschel* danke :)
16:05 <karu> jessor, *wuschel*
21:09 <karu> GraveDigger, *wuschel* btw.
00:34 <karu> GraveDigger, danke fuer's begutachten *wuschel*
00:35 <GraveDigger> karu: np *wuschel*
20:43 <karu> GraveDigger, *wuschel*
20:44 <GraveDigger> karu: *wuschel*
14:27 <GraveDigger> karu: *wuschel*
11:18 <Grauwolf> karu: *wuschel*
11:07 <karu> Zhenech, *wuschel*
11:21 <karu> Grauwolf, *wuschel* gz :D
11:16 <karu> apoc, *wuschel*
21:47 <karu> GraveDigger, *wuschel*
21:48 <GraveDigger> karu: *wuschel* :D
09:57 <karu> GraveDigger, \o/ *wuschel*
09:57 <GraveDigger> karu: *wuschel*
11:06 <karu> apoc, *wuschel* wb.
13:00 <karu> grave, *wuschel*
13:01 <grave> karu: *wuschel* 
22:09 <GraveDigger> karu: *wuschel* :D
15:05 <karu> jessordroid, *wuschel*
22:52 <GraveDigger> karu: *wuschel*
21:26 <GraveDigger> karu: *wuschel*